ICO kết thúcNgày 18 tháng 2 năm 2018

ICO

$20 Triệu Mũ Cứng đã đạt trong 17 Phút với Cá nhân nhỏ Mũ của 0.5 và 9.9 ETH
Crowdsale kéo dài ít hơn 24 giờ.
Đã có nhận được 120 000 yêu cầu dụng cho các tổng số tiền $1 350 000 000
Hơn 15 000 đóng góp đã trở thành mã chủ sở hữu
Hãy tóm tắt lại những thẻ bán kết quả:
Trước liên ico hợp đồng

(2 092 850,00 - đầu tiên, 37 871 737,83 - thứ hai)

Tiếp thị (đã dành)
Tiếp thị (đã dành) 1.00% 2 494 710,70
ICO 99 739 211,35
số tiền 139 703 799,88 56,00%
Trung bình pre-ICO tiền thưởng 49.88%
Người sáng lập và đội 15,00% 37 420 660,68
Hoạt động 20,00% 49 894 214,24
Cố vấn 2,00% 4 989 421,42
Bounty 2,00% 4 989 421,42
Bug bounty 2,00% 4 989 421,42
Làm cho thị trường 3,00% 7 484 132,14
Số tiền 109 767 271,33 44,00%
Tổng 249 471 071,21 100,00%
Tấn công cháy 750 528 928,79

Ủy thác cho ETH nhận được trong ICO

Để thu hút tất cả những người tham gia ICO trong quỹ ủy thác, chúng tôi đã quyết định tạo một chương trình ủy thác mới.
Như chúng ta đã tuyên bố trước đây, 20% số tiền thu được sẽ được giữ trong ví đặc biệt. Chúng sẽ bị khóa cho đến khi 50% của ERC 20 của chúng tôi được đổi thành đồng nội bộ của nền tảng của chúng tôi. Nền tảng mới với đồng tiền ảo riêng là một xác nhận rằng nghĩa vụ cho sự phát triển của nền tảng này được hoàn thành.

Ngày ICO

ICO Ngày 17/2/2018 - 28/2/2018
Vòng 1 tháng hai 17 00:00 GIỜ, một ngày để thu tiền từ các đối tác chiến lược. Tổng số tiền gần đúng 10%

Vòng 2 tháng 18,19 00:00 GIỜ, hai ngày để thu tiền từ tất cả ví đăng ký và phê duyệt trong danh sách trắng.

Cá nhân mũ cho vòng 2 sẽ được xác định, sau khi đóng trắng. Vòng 3 sẽ diễn ra nếu mũ cứng phải không thu thập trong Vòng 2.

Vòng 3 - ngày 20 00:00 GIỜ, bắt đầu công ICO với cá nhân cap về 1eth.

Những cap ICO

- Soft cap 15 triệu USD

- Hard cap 20 triệu USD

- cap tối thiểu 1,5 triệu USD (đã đạt được)

Trong ICO, công ty có kế hoạch nâng cao và bán thẻ với giá 15-20 triệu đô la Mỹ. Trong nửa đầu năm nay, công ty chỉ có thể sử dụng 50% số tiền thu được, nhưng không quá 7-10 triệu đô la Mỹ để phát triển nền tảng này. Phần còn lại của quỹ sẽ không bị chặn sau khi Alfa tung ra và phát hành nền tảng này.

Phân phối token

Tổng số token đã cấp 1 000 000 000. Tỷ giá hối đoái là 1 ETH = 5000 CS (CREDITS)

ICO - 55%

Bounty - 2%

Bounty lỗi - 2%

Người sáng lập và đội ngũ- 15% - bị khóa trong 1 năm

Cố vấn - 2% - khóa 6 tháng

Tư vấn - 2% Marketing - 1%. Một số token mà chúng tôi đã chi cho chương trình Pre-ICO và ICO đã bị khóa trong 6 tháng

Xây dựng thị trường - 3%

Vận hành - 10% - khóa 1 năm cho hoạt động tiếp theo

Vận hành - 10% - khóa 2 năm cho hoạt động tiếp theo

Token còn lại để hoạt động.

Theo dự toán ngân sách của dự án, công ty sẽ cần 15-20 triệu đô (cap mềm và cứng) la cho năm đầu tiên hoạt động, phát triển nền tảng và xúc tiến của nó. Đối với những khoảng thời gian trong tương lai từ 2-5 năm, nhóm sẽ dần dần bán các mã thông báo theo nhu cầu ở những phần nhỏ để không gây nên sự sụt giảm giá.

Mô hình ICO này và sự phát triển tài chính của dự án sẽ cho phép nhanh chóng bắt đầu việc tạo ra và phát triển dự án và phát triển dự án trong tương lai từ các token còn lại để hoạt động (Điều hành token).

Token để hoạt động sẽ bị khóa trong ít nhất một năm:
10% đóng băng đến ngày 1 tháng 1 năm 2019
10% đóng băng đến ngày 1 tháng 1 năm 2020

Token của người sáng lập

Sau khi kết thúc crowdsale, các token này sẽ bị đóng băng trong một năm.
Đăng ký hợp pháp
Người điều hành nền tảng này là một công ty đăng ký tại Singapore và hoạt động theo luật Singapore. Tên công ty CREDITS.COM PTE. LTD. Reg. Số: 201725929C Địa chỉ: 1 GEORGE STREET # 10-01 ONE GEORGE STREET SINGAPORE 049145
Chúng tôi làm việc nghiêm túc theo luật của Singapore
Chúng tôi không sử dụng các offshore schemes
Kết luận pháp lý của các luật sư có giấy phép ở Singapore
Chúng tôi tương tác với Cơ quan Tiền tệ Singapore (ngân hàng trung ương) của Singapore http://www.mas.gov.sg/