Credits Monitor là gì?

Credits Monitor là một trình duyệt blockchain để xem tất cả các giao dịch hiện tại và trước đó, và cả các hợp đồng thông mình trong mạng

Monitor.credits.com

Xem lịch sử giao dịch

Công cụ web đa chức năng dành cho quản lý lịch sử các giao dịch của tất cả các thành viên mạng, phân bố các nút mạng khắp thế giới và chứa các thông số chung

Tổng số nút mạng

Thông số về thực thi các giao dịch

Danh sách các giao dịch cho tài khoản riêng

Thông tin chung về hợp đồng thông minh

Danh sách các giao dịch cho một hợp đồng thông minh

Kết quả và trạng thái hiệu suất cả các hợp đồng thông minh

Request for a free consultation

We have a strong developer and support teams who are ready to consult you on use-cases or create PoC and MVPs.

F.A.Q.

CREDITS là gì ?

Credits - là một nền tảng blockchain tự trị dựa trên các nguyên tắc mạng ngang hàng. Đây là một hệ thống phân quyền dành cho tương tác trực tiếp giữa các thành viên mạng. Credits cung cấp một công nghệ hoàn toàn mới cho việc tạo ra quyết định và một lược đồ khái niệm. Hệ thống liên kết tất cả người dùng mạng lưới cung cấp các cơ hộ tạo ra và sử dụng các dịch vụ tài chính. Mỗi thành viên của blockchain đều có thể cung cấp một dịch vụ để sử dụng các dịch vụ khác nhau. Để thực hiện các thao tác thì token được sử dụng - Credits (CS).

Credits Monitor là gì?

Credits Monitor là một ứng dụng phiên bản trên websitt cho phép thấy được các giao dịch chuyển tiền công khai. Nó cho phép bạn truy cập công khai vào dữ liệu nền tảng, tương tự như việc công khai quan sát của bất kỳ blockchain nào. Bạn có thể giám sát trạng thái hiện tại của nền tảng: các số liệu thực thi giao dịch, địa hình các nút mạng, các số dư tài khoản và thông tin chung về hợp đồng thông minh

Giao dịch là gì?

Một giao dịch là một thao tác chuyển token và hoàn tất một giao dịch và buôn bán thông qua hợp đồng thông minh. Kết quả của giao dịch sẽ luôn tạo ra thay đổi trong trạng thái trên ví của người khách hàng.

Các giao dịch có thể chuyển đến nhanh như thế nào?

Hàng trăm nghìn giao dịch được thực hiện mỗi giây, do vậy giao dịch gần như diễn ra tức thì

Làm thế nào để tìm thấy giao dịch?

Bạn có thể tìm ra giao dịch ở trong ví của bạn. Nhập lịch sử giao dịch hoặc bạn có thể thấy giao dịch của bạn bằng cách sử dụng Mã giao dịch trong Credits Monitor

Tin Tức

Tin tức, bài viết và sự kiện của nền tảng CREDITS

06/07/2018
CREDITS: Peer-to-peer (P2P) network and its components
06/07/2018
Why is CREDITS faster than other blockchains?
06/07/2018
Will CREDITS be able to compete with Ethereum?
ĐỌC THÊM
This site uses cookies in order to improve your user experience and to provide content tailored specifically to your interests. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies. You can always deactivate cookies in commonly used browsers.
Ok