Hợp đồng thông minh

Các hợp đồng thông minh là các thuật toán phần mềm có thể tự động thực thi, tự trị, được thiết kế để tự động hóa quá trình thực thi các điều khoản hợp đồng bắt buộc của các thành viên tham gia vào bất kỳ giao dịch dựa trên công nghệ blockchain

Máy ảo Java (JVM)

Máy ảo Java (JVM) được dùng để chạy các hợp đồng thông minh và được cung cấp dưới dạng bằng cấp phân tán tự do song song với nền tảng phần mềm. Thực thi biệt lập mã code hợp đồng thông minh trong máy ảo được tiến hành mà không cần truy cập đến hệ thống thư mục và các nguồn lực khác.

Tích hợp ngôn ngữ Java

Một hợp đồng thông minh được lập trình dùng ngôn ngữ JAVA được biên dịch cho phép lập trình và chạy thử nghiệm hoàn toàn bất kỳ một nền tảng nào mà không cần thiết lập môi trường lập trình riêng biệt. Mã code phần mềm cho phép sử dụng các cấu trúc ngôn ngữ script phổ biến (gồm cả các cycle)

Các chức năng hợp đồng thông minh được tích hợp thêm

Các chức tăng tích hợp trong các hợp đồng thông minh, chống lại việc vi phạm thống nhất cơ sở dữ liệu và các điều kiện đồng thuận bao gồm: các chức năng đọc viết vào trong cơ sở dữ liệu blockchain, các chuỗi số ngẫu nhiên (thực thi chức năng này cung cấp cùng chuỗi số ngẫu nhiên trên tất cả các nút mạng trong một vòng)

Các lệnh gọi hợp đồng thông minh

- Lên các lệnh gọi hợp đồng thông minh one-time - Lên các lệnh gọi hợp đồng lặp lại trong một khoảng thời gian được thiết lập (sự lặp lại mới các khoảng nghỉ được chuyên biệt) - Thực thi các hợp đồng thông minh khi các điều kiện người dùng được đáp ứng

Các công cụ xác nhận tích hợp

Các công cho phép xác nhận tiên quyết cho các ngôn ngữ code chương trình hợp đồng. Và cung là các công cụ được lập trình cho việc thực thi phân tích hiệu suất và các mã code hợp đồng thông minh phân tích các đặc điểm hiệu suất

Verification
Integration

Tích hợp các dịch vụ ngoại biên

Do các điều kiện an ninh việc thực thi một hợp đồng thông minh bị cô lập khỏi các nguồn lực local host, nhưng có khả năng tương tác mới các nguồn dữ liệu bên ngoài, cho phép thi hành các quá trình doanh nghiệp trong hệ sinh thái blockchain hoàn chỉnh

Cơ chế bảo vệ blockchain

Tất cả các thao tác hợp đồng được thử nghiệm về độ xác thực, cho phép một thao tác tránh các xâm nhập có chủ ý hoặc vô tình mã sai và dữ liệu.

Protection

Request for free consultation

We have strong developer and support teams who are ready to consult you on use-cases or create PoC and MVPs

F.A.Q.

CREDITS là gì ?

Credits - là một nền tảng blockchain tự trị dựa trên các nguyên tắc mạng ngang hàng. Đây là một hệ thống phân quyền dành cho tương tác trực tiếp giữa các thành viên mạng. Credits cung cấp một công nghệ hoàn toàn mới cho việc tạo ra quyết định và một lược đồ khái niệm. Hệ thống liên kết tất cả người dùng mạng lưới cung cấp các cơ hộ tạo ra và sử dụng các dịch vụ tài chính. Mỗi thành viên của blockchain đều có thể cung cấp một dịch vụ để sử dụng các dịch vụ khác nhau. Để thực hiện các thao tác thì token được sử dụng - Credits (CS).

Làm thế nào tôi có thể tạo ra một hợp đồng thông minh trên blockchain Credits?

"Một hợp đồng thông minh được thêm vào thông qua một app Wallet. Nếu bạn muốn hãy làm theo các bước: Thiết lập một Node, ví dụ một app client cho CS Tải và thiết lập Gói lập trình Java SE 8u161 chọn phiên bản chính xác phụ thuộc vào các thiết lập hệ điều hành của máy tính Tiếp theo, chạy CSNODE, CSSMARTCONTRACTS và CSWALLET"

This site uses cookies in order to improve your user experience and to provide content tailored specifically to your interests. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies. You can always deactivate cookies in commonly used browsers.
Ok