What is the Credits Wallet?

Cổng Wallet cho phép bạn chuyển các mã thông qua một phiên bản nhẹ của nền tảng mà không cần cài đặt toàn bộ trang web. Bạn có thể tạo một e-Wallet bằng cách sử dụng tệp, khóa cá nhân và giá trị chuyển đổi (CS nội bộ hoặc các thẻ) bằng cách sử dụng các phương thức hợp đồng thông minh. Thực hiện trong JAVA + Angular4. Ứng dụng khách Java nằm trên trình duyệt của người dùng. Công việc này được thực hiện trong trình duyệt của người dùng và không có dữ liệu cá nhân chuyển dữ liệu vào mạng cũng như máy chủ trang web / nền tảng.
Nó cung cấp cho các bộ sau đây của các chức năng:
- Tạo ví dụ bằng cách sử dụng tệp và khóa cá nhân;
- Tạo một giao dịch;
- Chuyển giá trị (CS hoặc các token được tạo ra trên nền tảng);
- Hiển thị số dư tài khoản;
Dữ liệu lịch sử giao dịch được hiển thị trên dịch vụ web bên ngoài " MONITOR ".