Token swap in progress: Swap Guide

Phát hành trái phiếu trên blockchain

Hiện tại, trái phiếu được phát hành bởi các công ty và ngân hàng và phụ thuộc vào số lượng lớn các thủ tục. Việc bán trái phiếu chủ yếu được làm chủ yếu thông qua các sàn và nhà môi giới.

Các vấn đề hiện tại

Theo quy định, trái phiếu được phát hành trong thị trường nội địa bởi vì những hạn chế về mặt pháp lý

Bắt buộc, nhưng không phải lúc nào cũng đúng, sự tham gia của bên thứ ba ở giai đoạn bảo hành

Người mua trái phiếu nước ngoài chịu thiệt hại trong việc chuyển đổi tiền tệ

Hầu hết các trái phiếu chỉ khả dụng cho những người chuyên nghiệp

Việc xóa bỏ một nền tảng toàn cầu cho việc phát hành trái phiếu

Mô hình mới

Trong mô hình mới, các công ty và ngân hàng và thậm chí là các quốc gia có thể đưa ra những nghĩa vụ trong việc hình thành trái phiếu token mà sử dụng các giải pháp công nghệ dựa trên khối nền tảng của Credits.

Sự đặc biệt của trái phiếu trên blockchain là rằng chúng không hoạt động với những kho truyền thống mà với mạng lưới Credits. Việc buôn bán ( vận hành của tài sản) không diễn ra bằng việc sử dụng thanh toán của người tham gia mà bằng sự hỗ trợ của các giải pháp

Credits cho việc chuyển đổi trái phiếu giữa các tài khoản

Tất cả các chuyển đổi được hiển thị trong sổ đăng ký giao dịch công khai. Người gửi và người nhận có thể bảo đảm rằng việc chuyển đổi hoàn tất bởi vì họ kết nối với cùng loại dữ liệu trên blockchain.

Việc Quản lý logic của tính toán doanh thu, và việc chuyển đổi của nó diễn ra thông qua sử dụng các giải pháp phần mềm tích hợp- hợp đồng thông minh. Đây là giải pháp độc lập chạy trên cơ sở mã Java.

Việc huy động tài chính sử dụng các giải pháp blockchain có nhiều lợi thế và nhìn chung dễ dàng hơn việc huy động tài chính truyền thống

Trái phiếu blockchain làm xóa bỏ các thành phần trung gian và thay đổi cách tiếp cận tương tác với các nhà đầu tư: mọi người, không phân biệt vị trí của họ, có thể là một nhà đầu tư và có thể đầu tư vào dự án trong bất kỳ quốc gia nào.

Ưu điểm

Huy động tài chính theo quy mô lớn và áp dụng cho một quy trình đơn giản hơn là tận dụng các yếu tố truyền thống

Công ty có thể đưa ra nghĩa vụ riêng theo vị trí địa lý

Đơn giản hóa các nhà đầu tư liên quan bằng cách bán trái phiếu cho một loạt các nhà đầu tư. Một sàn giao dịch đơn giản của trái phiếu cho tiền mặt và tiền mã hóa.

API mở có khả năng tương tác với những dịch vụ khác: Việc ghi nợ trái phiếu, lưu thông trên các sàn và các trao đổi trái phiếu lầy tài sản.

Vấn đề xóa bỏ tỷ giá hối đoái với các nhà đầu tư nước ngoài khi tính theo tiền tệ quốc gia. Các sàn giao dịch mã hóa tìm kiếm tỷ giá hối đoái tối ưu.

Việc phát hành không yêu cầu cho sự cho phép. Bất cứ ai có thể ban hành quy tắc nếu cần thiết ( bao gồm các đặc điểm lập pháp của các quốc gia)

Blockchain as the future of securities

We have prepared a more detailed presentation for you.

TẠI SAO LÀ CREDITS?

Chúng tôi tạo ra một nền tảng Blockchain độc nhất được gọi là Credits mà có thể sử dụng công nghệ blockchain trong ngành ngân hàng

Một giao thức độc nhất cho việc phát hành, lưu trữ và chuyển nhượng các tài sản tài chính

Cơ sở hạ tầng trong một mạng lưới phi tập trung với việc đăng ký công khai

Các hệ thống tài khoản với khóa công khai và riêng tư

Xây dựng ngôn ngữ lập trình cho việc thiết lập dịch vụ

Ngôn ngữ lập trình tích hợp sẵn cho việc tạo dựng các dịch vụ

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP