Token swap in progress: Swap Guide

Đơn vị tài khoản Stable coin

Sự thiếu sót của hầu hết tiền mã hóa hiện đại là một nguyên nhân không ổn định. Giải pháp đối với vấn đề này là việc phát hành những đồng coin bảo đảm ràng buộc giá trị của chúng với một tài sản nhất định.

Những vấn đề hiện tại

Phần lớn theo những quy chuẩn hiện đại, thời gian được dành vào việc chuyển đổi

Tính phức tạp của tích hợp xử lý thanh toán với hệ thống tài chính của nhiều người tham gia.

Chi phí xử lý thanh toán cao bị gây ra do sự xuất hiện của các yếu tố trung gian

Phí chi trả cho Internet vạn vật và trò chơi cao

Mô hình mới

Tiền mã hóa có cả thuận lợi và bất lợi. Giữa những thiếu sót có thể được chú ý đến kết quả, việc thiếu kinh nghiệm xử lý tiền mã hóa, do đó mà k tin tưởng vào nó

Credits mục tiêu tạo ra đơn vị tài chính (stable coin) mà giá trị của nó được cố định bằng việc ràng buộc với giá trị của một tài sản. Giống như một tài sản, bạn có thể sử dụng tiền tệ, vàng, dầu khí, và vv. Nhìn chung stable coin giống như một sự bắt buộc hay một hóa đơn. Chúng cũng được trao đổi theo nhu cầu như tài sản thế chấp. Rõ ràng là stable coin là một hình thức mới của nội dung thông thường.

Số lượng của stable coin phải tương ứng với quy mô của quỹ cung cấp. Blockchain cho phép bạn kiểm tra lượng tiền mã hóa được phát hành. Nếu nhà phát hành quyết định tăng quy mô của quỹ cung cấp, thì có thể tiến hành phát thêm stable coin

Nhà phát hành có thể kiếm lời theo nhiều cách khác nhau- bằng cách chấp nhận những đóng góp từ những người mới tham gia chương trình, tính phí hoa hồng cho các giao dịch, đầu tư tiền từ quỹ.

Về mặt lý thuyết, mọi người đều có khả năng phát hành đồng coin như vậy. Trong thực tế, giá trị của stable coin được phát hành sẽ phụ thuộc vào danh tiếng của tổ chức phát hành. Do đó, nhà phát hành có khả năng nhất sẽ có những tổ chức tài chính và ngân hàng lớn.

Những lợi ích

Tốc độ giao dịch và chi phí rẻ

Stable coin thiếu tính ổn định

Xóa bỏ hàng rào biên giới giữa các quốc gia

Xóa bỏ các trung gian trong giao dịch

Công khai và kiểm chứng các đặc tính của việc ban hành stable coin

Không có rủi ro của đơn vị phát hành

Coin bình ổn các lợi thế của tiền truyền thống và sự thuận tiện của tiền mã hóa

Chúng tôi đã chuẩn bị một bản thuyết trình cụ thể hơn cho bạn.

TẠI SAO LÀ CREDITS?

Chúng tôi tạo ra một nền tảng Blockchain độc nhất được gọi là Credits mà có thể sử dụng công nghệ blockchain trong ngành ngân hàng

Một giao thức độc nhất cho việc phát hành, lưu trữ và chuyển nhượng các tài sản tài chính

Cơ sở hạ tầng trong một mạng lưới phi tập trung với việc đăng ký công khai

Các hệ thống tài khoản với khóa công khai và riêng tư

Xây dựng ngôn ngữ lập trình cho việc thiết lập dịch vụ

Ngôn ngữ lập trình tích hợp sẵn cho việc tạo dựng các dịch vụ

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP