Nền tảng đã sẵn sàng. Dùng thử.

Chúng tôi đã hoàn tất việc phát triển bản Beta. Bạn có thể dùng thử ngay hôm nay.

Nút

Tải toàn bộ gói phần mềm bao gồm Ví Máy Tính, nút và công cụ mạng cho việc tương thích với hợp đồng thông minh

Quản Trị Mạng

Kiểm tra tất cả các giao dịch trong mạng trên trình duyệt

Ví Web

Sử dụng bản ví web để tạo một giao dịch và gửi CS, cũng như các tokens hoặc tài sản khác trên bản Credits tiêu chuẩn.

Các giải pháp của Credits

Trên nền tảng của Credits, bạn có thể tạo và thực hiện các ứng dụng phần quyền với bất kỳ tính năng cụ thể nào cho doanh nghiệp của bạn

Dữ Liệu Phân Quyền

Credits cho phép công khai các dữ liệu giao dịch cho tất cả các bên liên quan trong khi vẫn đảm bảo tính ẩn danh.
Lưu dữ liệu trong một blockchain phụ và bất biến sẽ bảo vệ khỏi việc giải mạo.

Hợp Đồng Thông Minh

Quản lý tài sản tự động trong mạng blockchain bằng các chương trình tự động thực thi với sự phức tạp vô hạn.
Một công cụ độc đáo cho việc tạo và quản lý hợp đồng.

Bảo hiểm tài sản tài chính

Bảo hiểm đa dạng các tài sản tài chính trên blockchain: cổ phiếu, thỏa thuận, thư tín dụng, cổ phiếu, chứng chỉ, tiền số, phái sinh, tokens, vv.
Gọi Vốn và ICO, Thanh Toán và tiền số nội bộ.

Thanh toán tiền số

Thanh toán trực tiếp không qua trung gian với việc sử dụng Credits.
Các dịch vụ toàn cầu, robots tín dụng và thanh toán xuyên-biên giới.

Request for free consultation

We have strong developer and support teams who are ready to consult you on use-cases or create PoC and MVPs

Các Ngành Công Nghiệp Chính

Đây là các ngành công nghiệp chính sẽ sử dụng blockchain trong hoạt động kinh doanh của họ

Credits là gì?

Công nghệ của Credits là vượt trội bởi các sự hiệu quả của nó, khả năng tùy biến linh hoạt của hợp đồng thông minh và tiền số nội tại (CS).

Nền Tảng Credits

Credits là một blockchain mở.
Nền tảng được thiết kế để tạo các dịch vụ cho hệ thống blockchain sử dụng hợp đồng thông minh tự thực thi với một cơ chế dữ liệu công khai.

Giao thức Credits

Các tính năng hoàn toàn mới

Credits là một nền tảng blockchain mở với các hợp đồng thông minh tự động và một tiền số nội bộ. Nền tảng được thiết kế để tạo các dịch vụ cho hệ thống blockchain sử dụng các hợp đồng thông minh tự động với một cơ chế dữ liệu công khai.

Tốc Độ

Giao dịch được xử lý trong vòng 0.1 giây

Chi Phí

Chi phí là khoảng 0.0001 Đô La

Khối Lượng

Hàng triệu giao dịch mỗi giây

Các Hợp Đồng Thông Minh với Tính Năng Nâng Cao

Credits là một nền tảng blockchain hoàn toàn tự động đầu tiên cho việc thiết lập cac dịch vụ độc lập, phân quyền, dựa trên khả năng của hợp đồng thông minh mới.

Chu Kỳ và Lịch Trình

Hỗ trợ API

Các công cụ SDK

Máy ảo Java (JVM)

Tin tức và bài viết

Tin tức, bài viết và các cập nhật về nền tảng Credits

Phương tiện truyền về Chúng tôi

báo quốc tế với chính của chúng tôi, tin tức

REQUEST
Free consultation from Credits team