Token swap in progress: Swap Guide

ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP NG N HÀNG

Blockchain đã bắt đầu tạo ra các sản phẩm và dịch vụ nhanh hơn, đơn giản hơn mà không cần bất kì yếu tố trung gian nào

CÁC VẤN ĐỀ CỦA CÔNG NGHIỆP NG N HÀNG

Blockchain giải quyết thành công những vấn đề như là:

Loại bỏ yếu tố trung gian giữa người gửi và người nhận

Chi phí giao dịch cao giữa các ngân hàng

Thời gian xử lý các khoản thanh toán lâu (đặc biệt là quốc tế)

Làm đơn giản các hoạt động và dịch vụ xuyên biên giới

Credits ảnh hưởng như thế nào đến ngành Ngân hàng

CÁC GIẢI PHÁP VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Sản phẩm blockchain của chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất kết nối trực tiếp 2 phía của bất kì giao dịch nào

Công nghệ xử lý dữ liệu mới:

đăng ký phi tập trung và công khai dữ liệu của các hoạt động ngân hàng

Loại bỏ các yếu tố trung gian:

sản phẩm dựa trên blockchain mới tương tác trực tiếp mà không có các thành phần trung gian

Tự động hóa các quy trình của hoạt động ngân hàng:

tự động đưa ra quyết định dựa trên hợp đồng thông minh

Tài sản tài chính mới:

đưa ra các hình thức mới của sản phẩm ngân hàng và sử dụng tiền mã hóa trong hoạt động thanh toán

KIỂM TRA CÁC GIẢI PHÁP CREDITS CHO CÁC NG N HÀNG

Blockchain mở ra những cơ hội mới trong các lĩnh vực được quản lý chặt chẽ như ngân hàng. Đọc thêm các gợi ý của chúng tôi

ỨNG DỤNG

Các hình thức sản phẩm mới Các dịch vụ lưu giữ và trông coi Mở hệ thống ngân hàng Tương tác liên ngân hàng Các sản phẩm phi tài chính
Phát hành tài sản kỹ thuật số Lưu trữ hồ sơ của các tài liệu bảo mật Thực hiện các hoạt động trong thời gian thực Tương tác liên ngân hàng Định dạng kỹ thuật số
Tín dụng Thanh toán và chuyển nhượng quyền bảo mật Hiển thị các hành động không hoàn chỉnh Các liên hiệp lẫn nhau giữa các ngân hàng KYC
Các dẫn suất về blockchain Làm rõ các hoạt động vận hành Cơ sở dữ liệu khách hàng phù hợp nhất Người máy Credit
Trái phiếu và các nút tín dụng Escrow
Bảo hiểm ngân hàng Người bảo lãnh thỏa thuận
Thư tín của tín dụng Sở hữu các chuyển nhượng thế chấp
Các nghĩa vụ dưới hình thức kỹ thuật số

TẠI SAO LÀ CREDITS?

Chúng tôi tạo ra một nền tảng Blockchain độc nhất được gọi là Credits mà có thể sử dụng công nghệ blockchain trong ngành ngân hàng

Một giao thức độc nhất cho việc phát hành, lưu trữ và chuyển nhượng các tài sản tài chính

Cơ sở hạ tầng trong một mạng lưới phi tập trung với việc đăng ký công khai

Các hệ thống tài khoản với khóa công khai và riêng tư

Xây dựng ngôn ngữ lập trình cho việc thiết lập dịch vụ

Ngôn ngữ lập trình tích hợp sẵn cho việc tạo dựng các dịch vụ

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP