Nền tảng đã sẵn sàng. Dùng thử.

Chúng tôi đã hoàn tất việc phát triển bản Beta. Bạn có thể dùng thử ngay hôm nay.

Nút

Tải toàn bộ gói phần mềm bao gồm Ví Máy Tính, nút và công cụ mạng cho việc tương thích với hợp đồng thông minh

Quản Trị Mạng

Kiểm tra tất cả các giao dịch trong mạng trên trình duyệt

Ví Web

Sử dụng bản ví web để tạo một giao dịch và gửi CS, cũng như các tokens hoặc tài sản khác trên bản Credits tiêu chuẩn.

Nền tảng blockchain Credits

Credits là một nền tảng blockchain tốc độ cao, hoàn toàn phân quyền với các hợp đồng thông minh Turing hoàn chỉnh

Các công nghệ hoàn toàn mới

Phức hợp các bước tiến công nghệ đang được cấp bằng sáng chế:

Đồng thuận mới CDCA (Thuật toán đồng thuận quyết định của Credits)

Cơ chế đồng thuận mới độc đáo và thuật toán quyết định dựa trên xác nhận đa chiều và xử lý dữ liệu với giải pháp thực thi an toàn;

Giao thức truyền thông tin mới CTDP (Giao thức truyền tin Credits)

Giao thức truyền tin tốc độ cao mới độc đao trong mạng phân quyền có khả năng xử lý nhiều giao dịch từ 0.1 giây cho mỗi giao dịch;

Thuật toán xác nhận dữ liệu mới CDVA (Thuật toán xác nhận dự liệu Credits)

Xác nhận giao dịch và khối giao dịch mới độc đáo và giải pháp xác nhận dựa vào các thuật toán mã hóa tốc độ cao.

Giao thức Credits

Các tính năng hoàn toàn mới

Credits là một nền tảng blockchain mở với các hợp đồng thông minh tự động và một tiền số nội bộ. Nền tảng được thiết kế để tạo các dịch vụ cho hệ thống blockchain sử dụng các hợp đồng thông minh tự động với một cơ chế dữ liệu công khai.

Tốc Độ

Giao dịch được xử lý trong vòng 0.1 giây

Chi Phí

Chi phí là khoảng 0.0001 Đô La

Khối Lượng

Hàng triệu giao dịch mỗi giây

Credits Solutions

Creating and running decentralized applications and services using Credits blockchain solutions

Credits offers developers a wide range of solutions that can be used in application development. Connect to external data sources, launch smart contracts at the right time, issue tokens with Credits blockchain.

Credits

Smart contracts

Java programming language is used on the Credits network to call functions and methods of program code inside or outside the network.

READ MORE
Credits

Storing on blockchain

Storage of any data in the form of blockchain records. Decentralized, distributed and encrypted public storage of any information.

READ MORE
Credits

Financial assets issuing

The possibility of issuing tokens using a smart contract that works/is handled within the blockchain network Credits.

READ MORE
Credits

Internet of Things, IoT

Building interaction between external independent devices operating on the Credits platform.

READ MORE
Credits

Public register and ledger

Is storage of information about the transactions and actions of smart contracts in the blockchain in the form of public records.

READ MORE
Credits

Process Scheduler

Solution to call the specified internal functions and methods by the smart contract at the appointed time and according to the algorithm.

READ MORE
Credits

Cyclic process

Cyclic start-up and implementation of smart contracts allows to check conditions and perform certain actions at regular intervals.

READ MORE
Credits

Oracles

Data sources from the outside world or the blockchain itself (from data stored within the Credits network storage) for use in smart contracts.

READ MORE

Request a free consultation

We have a dedicated team of developers and qualified support team to consult you on different projects and use-cases, and provide you with PoC and MVPs

Các Ngành Công Nghiệp Chính

Đây là các ngành công nghiệp chính sẽ sử dụng blockchain trong hoạt động kinh doanh của họ

Các Hợp Đồng Thông Minh với Tính Năng Nâng Cao

Credits là một nền tảng blockchain hoàn toàn tự động đầu tiên cho việc thiết lập cac dịch vụ độc lập, phân quyền, dựa trên khả năng của hợp đồng thông minh mới.

Cycles and
schedules

API
support

SDK
tools

Java virtual
machine (JVM)

This site uses cookies in order to improve your user experience and to provide content tailored specifically to your interests. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies. You can always deactivate cookies in commonly used browsers.
Ok