THANH TOÁN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

THANH TOÁN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

Việc chuyển đổi sang hệ thống blockchain làm đơn giản hóa việc chuyển nhượng và thanh toán hàng hóa và dịch vụ. Các dịch vụ trung gian bị loại bỏ khỏi chuỗi và tài sản số được chuyển trực tiếp từ người gửi đến người nhận

CÁC VẤN ĐỀ VỚI THANH TOÁN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

Việc sử dụng công nghệ blockchain giải quyết các vấn đề sau:

Tốc độ chuyển tiền giữa các bên chậm

Các linh trung gian trong chuỗi thanh toán và chuyển nhượng

Phí thanh toán chuyển nhượng cao

ƯU ĐIỂM GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Doanh nghiệp có thể sử dụng nền tảng Credits để tạo ra các dịch vụ thanh toán và chuyển nhượng sử dụng blockchain trong nhiều sự kết hợp:

Tài sản kỹ thuật số để thanh toán:

các dịch vụ có thể tạo ra tài sản kỹ thuật số và tokens nội bộ và trung gian của riêng họ cho việc thanh toán và chuyển nhượng

các dịch vụ có thể tạo ra tài sản kỹ thuật số và tokens nội bộ và trung gian của riêng họ cho việc thanh toán và chuyển nhượng

các doanh nghiệp có thể sử dụng đồng tiền mã hóa CS của chúng tôi như là đơn vị thanh toán giữa các bên trong hợp đồng. Điều này cho phép việc giao dịch tự động của CS sang tiền tệ và những đồng khác thông qua sàn giao dịch API

Sử dụng tiền mã hóa của bên thứ ba cho giao dịch:

việc chuyển đổi tiền mã hóa của bên thứ ba ( bao gồm Bitcoin) và sự tương tác của nó vào các dịch vụ được tạo ra trong nền tảng Credits

Sử dụng hợp đồng thông minh để chuyển đổi tiền tệ:

khả năng sử dụng kết hợp tiền tệ và blockchain Credits và tương tác chúng với việc góp phần mở APIs.0

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CREDITS CHO THANH TOÁN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

Chúng tôi đang gợi ý cho bạn nghiên cứu thêm về việc sử dụng Credits cho việc thanh toán và chuyển đổi

TẠI SAO LÀ CREDITS?

Chúng tôi tạo ra một nền tảng Blockchain độc nhất được gọi là Credits mà có thể sử dụng công nghệ blockchain trong ngành ngân hàng

Một giao thức độc nhất cho việc phát hành, lưu trữ và chuyển nhượng các tài sản tài chính

Cơ sở hạ tầng trong một mạng lưới phi tập trung với việc đăng ký công khai

Các hệ thống tài khoản với khóa công khai và riêng tư

Xây dựng ngôn ngữ lập trình cho việc thiết lập dịch vụ

Ngôn ngữ lập trình tích hợp sẵn cho việc tạo dựng các dịch vụ

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP

This site uses cookies in order to improve your user experience and to provide content tailored specifically to your interests. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies. You can always deactivate cookies in commonly used browsers.
Ok