Token swap in progress: Swap Guide

Blockchain trong việc cho vay

Các khoản cho vay cá nhân và những tổ chức pháp lý trong tiền mã hóa sử dụng một người máy dựa trên hợp đồng thông minh

Những vấn đề của mô hình cho vay hiện nay

Yếu tố trung gian:

Các khâu trung gian trong chuyển đổi tiền tệ có thể làm tăng nhanh chóng thời gian vận hành

Chi phí vận hành:

sự xuất hiện của các khâu trung gian làm tăng chi phí của các sản phẩm tín dụng

Việc bó buộc theo vùng:

Các sản phẩm bị ràng buộc theo vùng miền cụ thể nơi mà tiền tệ có hiệu lực

Sự phức tạp của cơ sở hạ tầng:

Mô hình gần đây với những khâu trung gian này hoàn toàn làm phức tạp quy trình cho vay

Mô hình cho vay mới

Quy trình xử lý của người vay:

Việc xử lý các ứng dụng được thực hiện không chỉ trên máy chủ của người cho vay mà còn trên blockchain. Quyết định được thực hiện trên hợp đồng thông minh dựa trên lịch sử và đánh giá tín dụng

Cho vay trong tiền mã hóa:

Việc cho vay được thực hiện không phải dưới hình thức của một đồng tiền tệ, mà dưới sự hỗ trợ của tiền mã hóa. Có thể sử dụng cuộc hội thoại tự động cho tiền tệ nội bộ

Lợi ích của mô hình mới

Việc chuyển đổi đơn giản, bởi vì tiền tệ được chuyển đổi thành tiền mã hóa trực tiếp giữa các bên tham gia

Lợi ích của mô hình mới

Việc chuyển đổi đơn giản, bởi vì tiền tệ được chuyển đổi thành tiền mã hóa trực tiếp giữa các bên tham gia

Việc tiết kiệm trong những khoản hoa hồng trung gian

Người vay không gắn liền theo khu vực ( có thể tạo ra danh sách những nước được phê duyệt mà bên cho vay làm việc)

Kết nối các sàn giao dịch mã hóa cho việc chuyển đổi tự động của tiền mã hóa hoặc tokens thành tiền tệ nội bộ

Credits trong thế giới Lending

Ngày nay Lending trở thành một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng với tiềm năng tự động hóa to lớn

Xem mô tả chi tiết về các khoản vay mượn dựa trên hoạt động của hợp đồng thông minh robot đối với các cá nhân và thực thể pháp lý

TẠI SAO LÀ CREDITS?

Chúng tôi tạo ra một nền tảng Blockchain độc nhất được gọi là Credits mà có thể sử dụng công nghệ blockchain trong ngành ngân hàng

Một giao thức độc nhất cho việc phát hành, lưu trữ và chuyển nhượng các tài sản tài chính

Cơ sở hạ tầng trong một mạng lưới phi tập trung với việc đăng ký công khai

Các hệ thống tài khoản với khóa công khai và riêng tư

Xây dựng ngôn ngữ lập trình cho việc thiết lập dịch vụ

Ngôn ngữ lập trình tích hợp sẵn cho việc tạo dựng các dịch vụ

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP