Token swap in progress: Swap Guide

Các chương trình cho khách hàng thân thiết

Chương trình khách hàng thân thiết truyền thống khó để duy trì và bất tiện cho người dùng. Blockchain của Credits, là một nền tảng vận hành kiểu mới có khả năng thay đổi cách vận hành chương trình khách hàng thân thiết hiện tại

Những vấn đề hiện tại

Quy trình đưa ra chương trình khách hàng thân thiết phức tạp:

Các công ty cần phát triển phần mềm riêng, điều này yêu cầu rất nhiều nhiên liệu và thời gian. Chi phí phát hành chương trình khách hàng thân thiết rất cao

Việc kết nối kém với những dịch vụ và công ty khác:

Các chương trình và điểm số được tích hợp kém với những công ty và dịch vụ của bên thứ ba do nhiều chương trình của tất cả công ty đang hoạt động một cách riêng lẻ

Cấu trúc linh hoạt của phần thưởng và thiếu minh bạch:

Chương trình và điểm số chỉ thường xuyên bị giới hạn ở mức chiết khấu cho những giao dịch mới. Ở đó vẫn duy trì một tiềm năng lớn về việc sử dụng điểm số cho những hoạt động khác

Lợi ích của các chương trình khách hàng thân thiết trên blockchain

Mô hình mới

Blockchain Credits có thể đóng vai trò như một nền tảng vận hành mà tất cả sự tương tác diễn ra ở đó và tokens mà được phát hành trên nền tảng thì được tích điểm cho hành động

Hệ thống tính điểm được quy định bởi hợp đồng thông minh và thực hiện các chức năng sau:
Liệt kê các sản phẩm tham gia chương trình khách hàng thân thiết
Tích điểm
Chuyển đổi hành động
Lưu trữ và ghi chép lại điểm số và những hành động khác

Lợi ích

Mô hình mới cho phép bạn tận dụng lợi thế của hợp đồng thông minh và tokens

Tính thông dụng của nền tảng Credits là giải pháp duy nhất cho việc phát hành điểm số trung thành/thân thiết của tokens

Ví đơn của một cá nhân và một tài khoản trong đó các điểm số trung thành được tích lũy thì được lưu trữ một cách có kĩ thuật

Tính đơn giản của việc chuyển đổi và sử dụng điểm số trung thành của token với các tài khoản blockchain của Credits

Blockchain của Credits có thể đóng vai trò như một nền tảng vận hành mà tất cả tương tác diễn ra ở đó và những token được phát hành trên nền tảng thì được tích điểm cho các hành động

TẠI SAO LÀ CREDITS?

Chúng tôi tạo ra một nền tảng Blockchain độc nhất được gọi là Credits mà có thể sử dụng công nghệ blockchain trong ngành ngân hàng

Một giao thức độc nhất cho việc phát hành, lưu trữ và chuyển nhượng các tài sản tài chính

Cơ sở hạ tầng trong một mạng lưới phi tập trung với việc đăng ký công khai

Các hệ thống tài khoản với khóa công khai và riêng tư

Xây dựng ngôn ngữ lập trình cho việc thiết lập dịch vụ

Ngôn ngữ lập trình tích hợp sẵn cho việc tạo dựng các dịch vụ

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP