Token swap in progress: Swap Guide

Nguồn gốc hàng hóa trên blockchain

Ghi chép dữ liệu về nguồn gốc và vận chuyển hàng hóa trên blockchain

Vấn đề hiện tại

Những thông tin sai lệch về nguồn gốc hàng hóa

Người mua mất niềm tin về thông tin sản phẩm

Thông tin về thành phần hàng hóa thì không minh bạch

Không có thông tin về vận chuyển hàng hóa

Mô hình mới

Blockchain cho phép việc thực hiện lưu trữ thông tin một cách thống nhất về nguồn gốc và vận chuyển của hàng hóa.

Dữ liệu được đặt trong blockchain không thể bị thay đổi trong tương lai do những nguyên lý cơ bản của công nghệ blockchain Nhà sản xuất lưu trữ thông tin mà anh ấy coi là quan trọng như là địa điểm và ngày sản xuất, lộ trình của hàng hóa đến kho

Lợi ích cho nhà sản xuất và nhà cung cấp

Lợi ích cạnh tranh.

Đạt được lợi thế cạnh tranh so với những nhà cung cấp hàng hóa khác.

Sự tín nhiệm của những người bán:

Người tham gia thị trường là người đầu tiên giới thiệu về việc kiểm soát nguồn gốc sẽ có được niềm tin của người bán

Độ tin cậy của nguồn gốc:

Khách hàng biết rằng nguồn gốc của sản phẩm tương ứng với nguồn hàng minh bạch

Việc đảm bảo chất lượng và bảo vệ danh tiếng.

Tất cả những người tham gia thị trường tự tin về chất lượng của những nguyên liệu thô và sản phẩm xuyến suốt chuỗi

Sự kiện quảng bá thông tin:

Sự kiện quảng bá thông tin về ứng dụng của những cải tiến công nghệ mới nhất bởi nhà cung cấp.

Read about Credits solutions for storing information about the origin of goods and movement of goods in the blockchain.

Here’s what opportunities are opened up by a blockchain for the origin of goods:

TẠI SAO LÀ CREDITS?

Chúng tôi tạo ra một nền tảng Blockchain độc nhất được gọi là Credits mà có thể sử dụng công nghệ blockchain trong ngành ngân hàng

Một giao thức độc nhất cho việc phát hành, lưu trữ và chuyển nhượng các tài sản tài chính

Cơ sở hạ tầng trong một mạng lưới phi tập trung với việc đăng ký công khai

Các hệ thống tài khoản với khóa công khai và riêng tư

Xây dựng ngôn ngữ lập trình cho việc thiết lập dịch vụ

Ngôn ngữ lập trình tích hợp sẵn cho việc tạo dựng các dịch vụ

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP