Token swap in progress: Swap Guide

Bảo vệ quyền sao chép với sự hỗ trợ của blockchain

Công nghệ cho phép bạn đăng ký thông tin về bất cứ công việc cụ thể nào trong một mạng lưới không đổi và phi tập trung

Vấn đề hiện tại

Một hệ thống không đáng tin cậy xác định quyền sở hữu của tác phẩm kết hợp với mốc thời gian

Khó khăn trong việc chứng minh quyền sở hữu của một phát minh kỹ thuật số từ bên hưởng lợi

Sử dụng blockchain

Người sử dụng dịch vụ tải về một số (hàm) duy nhất của một tác phẩm được tạo ra bằng cách sử dụng trình duyệt đặc biệt. Người nắm quyền đặt số này vào sổ đăng ký phi tập trung của blockchain Credits. Sau khi dữ liệu về quyền sở hữu tác phẩm được ghi chép trong blockchain, thì không thể thay đổi được.

Lợi ích của blockchain

Bản chất bất biến và hợp lệ của dữ liệu này.

Tính khả dụng của dịch vụ: Việc nhập quyền tác giả có thể được thực hiện bởi bất cứ người tham gia nào trong hệ thống, kết nối thông tin miễn phí

Việc lưu trữ và cập nhật của dữ liệu an toàn cho các đối tượng kỹ thuật số của sở hữu trí tuệ

Bảo vệ cả tác giả lẫn người sử dụng của tác phẩm khỏi việc lạm quyền

Đọc thêm về các giải pháp của Credits để bảo vệ tác quyền

Hãy cùng tìm hiểu những cơ hội mà blockchain mở ra cho hoạt động bảo vệ tác quyền

TẠI SAO LÀ CREDITS?

Chúng tôi tạo ra một nền tảng Blockchain độc nhất được gọi là Credits mà có thể sử dụng công nghệ blockchain trong ngành ngân hàng

Một giao thức độc nhất cho việc phát hành, lưu trữ và chuyển nhượng các tài sản tài chính

Cơ sở hạ tầng trong một mạng lưới phi tập trung với việc đăng ký công khai

Các hệ thống tài khoản với khóa công khai và riêng tư

Xây dựng ngôn ngữ lập trình cho việc thiết lập dịch vụ

Ngôn ngữ lập trình tích hợp sẵn cho việc tạo dựng các dịch vụ

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP