Token swap in progress: Swap Guide

Người Dùng Đầu Tiên

Hơn một trăm người dùng đã sẵn sàng sử dụng nền tảng Credits để phát triển các dịch vụ dApp trên blockchain

So Sánh CREDITS

Nhanh hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn

Giao Thức Credits (CS) Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH)
Khối lượng giao dịch hơn 1.000.000 giao dịch mỗi giây 7 giao dịch mỗi giây 300 giao dịch mỗi giây
Tốc độ thực hiện giao dịch rất nhanh với chỉ khoảng 0.01 giây (phụ thuộc tốc độ internet) 10 phút 30 giây - 5 phút
Chi phí giao dịch dao động; chỉ khoảng 0.001 USD từ 10 USD Khoảng 0.1 - 1 USD
Hợp đồng thông minh Không
Tự Động - Không
Chu kỳ - Không
Lịch trình - Không
API hỗ trợ - Không

Đặc Điểm Kỹ Thuật

  Credits (CS) Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH)
Các nút phân tán
Kích thước khối Linh Hoạt 1Mb Linh Hoạt
Cơ Chế Đồng Thuận CDCA (Credits Decision Consensus Algorithm) Proof of Work Proof of Work
Blockchain Tùy Biến Linh Hoạt Không Không
Coins Credits (CS) Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH)
Loại Blockchain Công khai Công khai Công khai
Mã code Turing hoàn toàn cho việc phát triển hợp đồng thông minh Ngôn ngữ Java Không hệ thống Solidity. Không hoàn toàn, hạn chế
Thuật Toán Mã Hóa Thuật toán key đối xứng + Thuật toán key bất đối xứng Thuật toán key bất đối xứng Thuật toán key bất đối xứng
Sử dụng hệ thống thứ ba Không Không
Hợp đồng thông minh Không
Cho phép tạo ứng dụng riêng Có, nhưng rất khó
API Không
Alternate Text