Token swap in progress: Swap Guide

Giới thiệu về Credits Node

Thông minh hơn, nhanh hơn, nhiều chức năng và mạnh hơn bao giờ hết

Credits Node

Một nút là một ứng dụng client được thiết lập trên thiết bị người dùng. Nút mạng thực hiện xử lý và lưu trữ các giao dịch, thực thi và xác nhận các quy tắc hợp đồng thông minh, yêu cầu xử lý từ các hệ thống bên thứ ba, và cung cấp dữ liệu khi được yêu cầu.

Desktop Wallet

Phiên bản ví trên máy tính ban cho phép bạn tiến hành các giao dịch, quản lý số dư tài khoản, tạo token mới, và cũng tạo, thiết lập cấu hình và thực thi các hợp đồng thông minh theo một kế hoạch nhất định

Biên soạn code thông minh cho hợp đồng thông minh

Sử dụng bộ biên soạn code thông minh cho hợp đồng thông minh trên ngôn ngữ JAVA mà không bị bất kỳ hạn chế nào (gồm cả các cấu trúc vòng lặp). mới khả năng phát hiện bug trong suốt quá trình lập trình và không cần triển khai một bộ phát triển phần mềm SDK riêng

Request a free consultation

We have a dedicated team of developers and qualified support team to consult you on different projects and use-cases, and provide you with PoC and MVPs

F.A.Q.

Tin Tức

Tin tức, bài viết và sự kiện của nền tảng CREDITS

09/07/2018
06/07/2018
06/07/2018
ĐỌC THÊM