Token swap in progress: Swap Guide

Trên khía cạnh công nghệ

Để tạo ra và vận hành các ứng dụng phần quyền trên blockchain

Khả năng mạng cao
Hợp đồng thông mình đầy đủ
Phí giao dịch thấp chỉ từ 0.001 đô
Các cycle và schedule
Dành cho các hệ điều hành Windows, Linux, Unix, và MacOS

Nút mạng

Các thành phần chính tạo nên một mạng phân quyền là các nút mạng. Một nút mạng là một ứng dụng client được thiết lập trên thiết bị người dùng. Nút mạng thực hiện quá trình xử lý và lưu trữ các giao dịch, thực thi và xác nhận các quy tắc hợp đồng thông minh, yêu cầu xử lý từ các hệ thống bên thứ ba, và cung cấp dữ liệu được yêu cầu

ĐỌC THÊM

Credits Wallet

Ví Credits là một giao diện client để tương tác một cách dễ dàng và an toàn mới mạng blockchain. Ví web cho phép bạn chuyển tiền nhanh chóng cho các thành viên mạng khác (mà không cần thiết lập Nút mạng trên thiết bị riêng) và để dùng các hợp đồng có sẵn trên mạng lưới (gồm việc thiết lập các nguyên tắc khởi động). Đồng bộ hóa mới mạng được thực hiện tự động tức thời

Credits Monitor

The Credits Monitor is a web-based version of the application that provides the ability to monitor the processing of blocks and individual transactions, provide transaction activity statistics, the density of geographical distribution of network nodes, statistics and smart contract execution results. Monitoring tools are available through the web interface and do not require installation of additional tools on the user equipment.

ĐỌC THÊM

Hợp đồng thông minh

Một hợp đồng thông minh là một thuật toán phần mềm dùng để tự động hóa quá trình thực hiện các điều khoản bắt buộc bởi các bên tham gia bằng bất kỳ giao dịch nào dựa vào công nghệ blockchain. Các hợp đồng thông minh được tiến hành trên ngôn ngữ Java (JVM). Module hợp đồng thông minh thực thi các hợp đồng được phát triển và định dạng trong ví desktop và được lưu trữ trong một địa chỉ nhất định trong phạm vi mạng. Việc thực thi hợp đồng nghĩa là thực thi các method Java trong Java class, cân nhắc các giá trị biến toàn cầu. Kết quả tiến hành mỗi hợp đồng được lưu trữ trong phạm vi mạng. Đó cũng là một chức năng tạo ra token mới.

ĐỌC THÊM

Request a free consultation

We have a dedicated team of developers and qualified support team to consult you on different projects and use-cases, and provide you with PoC and MVPs

F.A.Q.

CREDITS là gì ?

Credits - là một nền tảng blockchain tự trị dựa trên các nguyên tắc mạng ngang hàng. Đây là một hệ thống phân quyền dành cho tương tác trực tiếp giữa các thành viên mạng. Credits cung cấp một công nghệ hoàn toàn mới cho việc tạo ra quyết định và một lược đồ khái niệm. Hệ thống liên kết tất cả người dùng mạng lưới cung cấp các cơ hộ tạo ra và sử dụng các dịch vụ tài chính. Mỗi thành viên của blockchain đều có thể cung cấp một dịch vụ để sử dụng các dịch vụ khác nhau. Để thực hiện các thao tác thì token được sử dụng - Credits (CS).

Credits coin là gì?

Credits coin (hay token) là một đồng crypto nội bộ được dùng trên nền tảng Credits. Các token được dùng trong hệ thống tương ứng với tiêu chuẩn ERC 20. ERC 20 là tiêu chuẩn token trên Ethereum

Làm thế nào để mua coin CS

Mua bán token được tiến hành thông qua chuyển ETH. Bạn có thể mua token trên các sàn. Ví dụ, trên sàn Kucoin. Kucoin là một sàn giao dịch crypto của Hồng Kông và bạn có thể mua CS token ở đây.