Token swap in progress: Swap Guide

PHÁT HÀNH TÀI SẢN TÀI CHÍNH

Việc phát hành và lưu thông tài sản tài chính trên cơ sở hạ tầng blockchain Credits cung cấp một cách thức mới cho các sản phẩm quen thuộc sử dụng các nguyên tắc blockchain:

Tìm hiểu cách thức phát hành tài sản kỹ thuật số trên blockchain Nhận tư vấn

Nhận tư vấn

Tính linh hoạt và giải pháp duy nhất bên trong và bên ngoài nền tảng

Dễ di chuyển tài sản giữa tài khoản và sản phẩm

Hợp đồng thông minh để thực hiện bất kỳ thuật toán nào của quá trình vận hành tài sản

Tái định hình các sản phẩm cũ

Trong chuỗi Credits, bạn có thể phát hành các sản phẩm như chứng chỉ tiền gửi, bảo lãnh ngân hàng, cổ phiếu, trái phiếu, thư tín dụng, crypto và các đơn vị tiền tệ khác hoạt động trên nền tảng blockchain và được ghi nhận vào đồng tiền quốc gia, điểm số chương trình khách hàng thân thiết và các tài sản khác. Các tài sản kỹ thuật số được phát hành trên blockchain có các thuộc tính giống nhau, nhưng về mặt kỹ thuật được ứng dụng khác nhau:

  • Sản phẩm được phát hành và lưu thông giữa các tài khoản bên trên chuỗi Credits (thay vì trên các hệ thống công khai).
  • khả năng tận dụng tài sản mới và tích hợp chúng vào các dịch vụ và hệ thống CNTT khác: Sàn giao dịch, ngân hàng truyền thống, thẻ thanh toán, v.v.
  • Tài sản số được chuyển trực tiếp giữa các tài khoản network, lược bỏ trung gian: ngân hàng, SWIFT, dịch vụ thẻ, v.v.

Do đó, các sản phẩm thông thường được thực hiện trên tầm cao mới.

Tìm hiểu cách thức tạo sản phẩm mới

Ứng dụng kỹ thuật

Tất cả các thông số của quá trình vận hành tài sản được tạo ra bằng cách phát hành và quản lý hợp đồng thông minh:

Vấn đề, số lượng, mệnh giá, tên và vv

Ngày bắt đầu, đình chỉ thực hiện, hoàn tiền, chấm dứt và thu hồi

Tiền lãi, tiền thưởng và phí bảo hiểm được tích luỹ trên tài sản số

Thông số kỹ thuật của chuyển giao tài sản

Ví dụ về sản phẩm

Nhiều sản phẩm mà chúng tôi đang sử dụng để có thể làm việc dễ dàng hơn và đáng tin cậy hơn trên blockchain. Một số trong số đó là:

Phái sinh

Một ngân hàng hoặc một công ty hoạt động như một nhà phát hành sản phẩm trong blockchain và quản lý tính năng lưu thông của sản phẩm

Trái phiếu

Một hợp đồng thông minh có tính đến tất cả các chu kỳ sống của một trái phiếu, từ vị trí để thực hiện nghĩa vụ của mình bởi tổ chức phát hành.

Cổ phiếu

Phát hành và lưu trữ thực hiện qua blockchain. Khả năng tích hợp vào các hệ thống, trao đổi và giám sát khác.

Cryptocurrencies

Phát hành tiền kỹ thuật số không lưu hành trong hệ thống thanh toán quốc gia, nhưng giữa các tài khoản bên trong mạng blockchain Credits.

Điểm trung thành

Điểm trung thành được cấp dưới dạng token, hoạt động hiệu quả hơn điểm số truyền thống. Toàn cầu và xuyên nền tảng.

Tìm hiểu cách thức tạo sản phẩm mới

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP