Token swap in progress: Swap Guide

Internet of Things

Sử dụng giao thức và hợp đồng thông minh Credits nhằm tạo ra và quản lý việc tích hợp của nhiều thiết bị điện tử và hệ thống IT

Nhận tư vấn

Môi trường truyền tải nhu cầu giữa các thiết bị sử dụng hợp đồng thông minh

Kiểm soát và thu thập thông tin môi trường, hiển thị ứng dụng hành động mà các thiết bị thực hiện

Tạo ra các dịch vụ tự động hóa, toàn cầu và phi tập trung dựa trên blockchain

Giải pháp thiết thực nhất

Các công nghệ IoT là các dịch vụ vận hành tự động trên cơ sở những thiết bị điện tử hoặc cảm biến điện tử mà không có sự tham gia của con người, thực hiện những nhiệm vụ nhất định. Các nhiệm vụ và dịch vụ này được thực hiện độc lập với sự tham gia tối thiểu của con người. Đối với những nhiệm vụ này, các giải pháp blockchain kết hợp với hợp đồng thông minh thật là tuyệt vời, vì chúng cũng vận hành tự động, thực hiện các nhiệm vụ và thuật toán được ghi lại trong hợp đồng thông minh.

Nền tảng blockchain Credits hoạt động như một giải pháp đáng tin cậy và phi tập trung cho Internet of Things. Nền tảng này được xây dựng trên các nguyên tắc cơ bản của blockchain: phi tập trung, tự động hóa, phân tán và khả năng làm việc trên khắp thế giới.

Sử dụng API của Credits với các cặp khóa công khai và riêng tư và khởi chạy các hợp đồng thông minh, các thiết bị sẽ có thể lưu trữ thông tin trong blockchain. Chúng có thể tự động nhận thông tin về các thiết bị khác và cung cấp thông tin về trạng thái của chúng.

Tại sao là blockchain

Các nền tảng hợp đồng thông minh của Credits dùng cho các thiết bị của Internet of Things làm cho nó có thể tạo ra các thiết bị IoT tự động phi tập trung và thực hiện các nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau bằng cách sử dụng các hệ thống và dịch vụ CNTT.

Một hợp đồng thông minh là một chương trình trao đổi dữ liệu và quản lý các thiết bị IoT trên nhiều nút gần như đồng thời. Điều này có nghĩa là một khi nó được khởi chạy, không ai có thể ngăn chặn ngoại trừ chủ sở hữu (nếu nó được mô tả trong mã hợp đồng thông minh).

Do đó, sự thất bại bởi vì một máy chủ nhất định thất bại hoặc bị ngừng một cách thủ công, mất điện, vv thì bị xóa. Trong trường hợp thất bại, mạng sẽ tự động cấu hình lại các nút khác theo biểu đồ mạng lưới của nền tảng Credits

Những lợi ích của Credits.

Tốc độ giao dịch nhanh từ 0.05 giây trên một hoạt động

Phí năng lượng của giao dịch thấp ( xấp xỉ từ 0.001 đô)

Ngôn ngữ lập trình Turing hoàn chỉnh của các hợp đồng thông minh.

Khả năng kết nối các hệ thống bên ngoài từ một hợp đồng thông minh.

Ngôn ngữ của hợp đồng thông minh hỗ trợ các vòng lặp và lập lịch trình cho các nhiệm vụ.

Sử dụng API / SDK công khai.

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP