Token swap in progress: Swap Guide

Lời tiên tri ( Oracles) Blockchain

Các dịch vụ cung cấp thông tin hoạt động trong mạng blockchain Credits. Các Oracles ( lời tiên tri ) được phát triển bởi bất kỳ nhà phát triển nào trên nền tảng Credits dưới dạng nhà cung cấp dữ liệu xác định.

Nhận tư vấn

Tạo một oracle trên nền tảng

Oracles phát sóng thông tin nhận được từ các nguồn bên ngoài mà không thay đổi dữ liệu hoặc bằng cách thay đổi dữ liệu theo thuật toán được lập trình để cung cấp thông tin hoàn thiện hơn.

Dữ liệu từ thế giới thực (dữ liệu về lịch sử tín dụng, thay đổi báo giá, giá cổ phiếu, vv) được thu thập từ các nguồn khác nhau và có các định dạng khác nhau. Để xử lý các thông tin này, blockchain cần một "thông dịch viên", sẽ giải quyết vấn đề địa chỉ cần thiết, tiếp nhận thông tin, kiểm tra và chuyển thành định dạng yêu cầu. Các oracles hoạt động như nhà cung cấp như vậy.

Trường hợp sử dụng

Thực hiện các giải pháp sử dụng thông tin công khai khác nhau: lịch trình chuyến bay, kết quả bầu cử, trận thi đấu và các nguồn khác.

Thực hiện các giải pháp phụ thuộc vào dữ liệu thời tiết được công bố: bảo hiểm mất mùa hoặc thiên tai, v.v.

Thực hiện các giải pháp sử dụng các chỉ số tài chính công: tỷ giá hối đoái, trích dẫn, số liệu từ các sàn giao dịch chứng khoán và các nguồn khác.

Lợi ích của Credits

Tốc độ giao dịch cao từ 0,05 giây cho mỗi lần vận hành.

Chi phí giao dịch được tính toán động thấp với mức từ khoảng $ 0,001.

Ngôn ngữ lập trình Turing hoàn chỉnh trong các hợp đồng thông minh.

Khả năng kết nối các hệ thống bên ngoài từ một hợp đồng thông minh.

Ngôn ngữ của hợp đồng thông minh hỗ trợ các vòng lặp và lập kế hoạch công việc.

Sử dụng API / SDK công khai.

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP