Token swap in progress: Swap Guide

Vận hành công cụ lịch biểu

Là một dịch vụ cho phép một hợp đồng thông minh thực thi các hàm nội bộ với một thời gian và thuật toán được chỉ định. Thực hiện các tác vụ trên hợp đồng thông minh Credits theo lịch biểu định trước *.

Nhận tư vấn

Thực thi theo lịch trình các phương thức hợp đồng thông minh hỗ trợ yêu cầu từ hợp đồng thông minh tới ứng dụng của bên thứ ba, máy chủ, server hoặc hệ thống CNTT bullet1

Thực thi hành động theo lịch trình trong blockchain Credits: thanh toán bằng văn bản, chuyển nội dung, v.v. bullet 2

Thực thi hành động tự động

Trình lên lịch là một dịch vụ yêu cầu thực thi phương thức hợp đồng thông minh tại thời điểm được xác định, một yếu tố quan trọng để triển khai một loạt các giải pháp. Người dùng tạo yêu cầu thực thi hợp đồng thông minh vào một ngày và giờ nhất định. Sau khi thực hiện phương thức được chỉ định và được tính toán động, tùy thuộc vào lượng dữ liệu được lưu trữ, thanh toán sẽ được thực hiện

Không giống như các máy chủ thông thường, bộ lập lịch trình dựa trên blockchain cung cấp tương tác tự động, phân quyền để thực hiện các hành động được chỉ định trên các thiết bị trong toàn mạng lưới.

Ưu điểm chính là nhiệm vụ được giao sẽ được thực hiện với xác suất cao nhất có thể. Thực tế là trên nền tảng blockchain, nhiệm vụ sẽ được thực hiện không chỉ trên một máy tính duy nhất, mà trên một mạng lưới phân phối của các node. Điều này giúp loại bỏ nguy cơ thất bại của một trong các máy chủ.

* Dự kiến ​​phát hành vào tháng 9 - tháng 10 năm 2018

Lợi thế kỹ thuật Credits

Chức năng khởi động trì hoãn là một tính năng độc đáo giữa các nền tảng blockchain.

Một mạng lưới lớn các node nhân rộng được phân phối trên toàn thế giới.

ột chi phí tương đối nhỏ của nhiệm vụ theo lịch trình, được thanh toán trong CS.

Dung sai lỗi được cung cấp bằng cách lưu trữ thông tin về các tác vụ theo lịch trình trên tất cả các node của mạng.

Sự khác biệt của Credits

Trên nền tảng Credits, khởi chạy tuần hoàn khác biệt so với các nền tảng khác. Các lập trình viên có thể tạo ra các dịch vụ giảm thiểu tối đa sự tham gia của các hệ thống CNTT của bên thứ ba. Nói cách khác, các giải pháp có thể được thực hiện chỉ trong khuôn khổ của các hợp đồng thông minh blockchain Credits mà không có các máy chủ và hệ thống của bên thứ ba. Đây là một định hướng lý tưởng và rất hứa hẹn cho tự động hóa và Internet vạn vật. Nhờ đó, bạn có thể tạo các dịch vụ hoạt động độc lập và tự động, trên toàn thế giới.

Trường hợp sử dụng

Quản lý thiết bị IoT không có tệp đính kèm vị trí. Việc giữ các thuật toán và các yếu tố khác trong mạng lưới sẽ cho phép thực hiện một cách đáng tin cậy, có thể kiểm soát, và giám sát

Giải pháp bảo hiểm, nơi cần xác minh việc thực hiện một điều kiện nhất định (sự kiện được bảo hiểm) vào ngày được chỉ định.

Blockchain thiết kế cho ứng dụng cá cược, vào thời gian được nhất định, rất cần thiết để kiểm tra kết quả của trận đấu, xổ số hoặc bất kỳ sự kiện cá cược nào khác.

Dịch vụ tài chính, với các khoản thanh toán thường xuyên, thực hiện thanh toán hoặc kiểm tra số dư tài khoản.

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP