Token swap in progress: Swap Guide

Sổ đăng ký và sổ cái công khai

Hệ thống này theo dõi và hiển thị từng hành động được thực hiện trong hệ thống của mạng lưới blockchain Credits

Tất cả các khoản thanh toán, tiền tệ hoặc tài sản số, chuyển khoản và hợp đồng thông minh được mở và có thể được xác nhận trong sổ đăng ký công khai.

Nhận tư vấn

Hiển thị hồ sơ về các hành động và thay đổi trong quá khứ

Ghi lại các giao dịch hoặc chuyển đổi giá trị

Hiển thị việc thực hiện các hợp đồng thông minh

Dữ liệu giao dịch bất biến

Các công ty và dịch vụ có thể sử dụng sổ đăng ký giao dịch công khai làm bằng chứng xác nhận các hành động đã thực hiện. Để sử dụng sổ đăng ký, bạn phải có thông tin về tài khoản và hợp đồng thông minh. Sử dụng các mục này, thông tin sẽ được hiển thị và hành động sẽ được thực hiện trong các ứng dụng, trên trang web và trên dịch vụ (trình duyệt giao dịch Credits hoặc tài nguyên của bên thứ ba cung cấp các dịch vụ tương tự).

Mạng lưới Credits không có cơ quan quản trị trung tâm hoặc quản trị viên. Chủ sở hữu của các nút không có khả năng xóa hoặc sửa đổi dữ liệu được ghi lại theo quyết định riêng của họ. Tính năng chính của việc sử dụng thanh ghi giao dịch công khai trong blockchain Credits là sự phi tập trung hoàn toàn và tính vĩnh viễn của bản ghi giao dịch.

Đặc tính

Không thể hủy giao dịch được ghi trong sổ đăng ký công khai.

Sự xuất hiện của một hợp đồng thông minh trong sổ đăng ký chính là nhiệm vụ của nó

Bằng chứng thực hiện nghĩa vụ cho cả hai bên liên quan đến hợp đồng.

Dữ liệu được lưu trữ trong sổ đăng ký công khai được mở cho cộng đồng

Đăng ký giao dịch là một yếu tố quan trọng của một nền kinh tế toàn cầu mở.

Lợi ích công nghệ

Chỉ việc bổ sung dữ liệu vào khối phải được xử lý.

Không cần quản lý dữ liệu.

Dễ dàng truy cập và dễ dàng tìm kiếm.

Truy cập miễn phí vào thông tin được lưu trữ bất cứ lúc nào.

Kiểm soát quyền truy cập thông tin của người dùng khác.

Một số lượng lớn các nút phân phối trên toàn thế giới.

Tốc độ trao đổi thông tin cao với kho lưu trữ.

Ghi và đọc thông qua cả ứng dụng khách của Credits và API / SDK.

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP