Token swap in progress: Swap Guide

Lưu trữ dữ liệu trên blockchain

Nó là một giải pháp để lưu trữ bất kỳ thông tin máy tính nào trong mạng lưới blockchain của Credits. Nó không thể thiếu trong các tình huống với một số người tham gia mà hạn chế tin tưởng lẫn nhau.

Nhận tư vấn

Đọc, viết dữ liệu với tốc độ cao

Truy cập từ phần mềm máy chủ Credits hay API Phân tán giữa một số lượng node lớn.

Mã hóa và cất giấu dữ liệu vào blockchain

phương pháp tiếp cận đáng tin cậy

Một số người tham gia trong một mối quan hệ kinh tế có thể lưu trữ dữ liệu mà không thể được thay đổi về sau. Ví dụ, việc tính toán và xây dựng chuỗi cung ứng trên blockchain không phải là không thể nếu không có việc lưu trữ dữ liệu với quyền truy cập hạn chế của các bên và hạn chế những thay đổi dữ liệu không nhất quán sau đó bởi một trong những người tham gia.

Các tính năng chính của việc sử dụng lưu trữ dữ liệu blockchain là hoàn toàn phi tập trung, không thay đổi và khả năng xây dựng các dịch vụ với một số người tham gia.

So với các giải pháp truyền thống bao gồm lưu trữ và sao lưu ban đầu, blockchain có khả năng sáng tạo mới. Chủ sở hữu của các nút không có khả năng xóa và sửa đổi dữ liệu được ghi lại theo quyết định riêng của họ. Nếu sự thay thế xảy ra, chuỗi khối sau khối được sửa chữa sẽ không được coi là hợp lệ. Blockchain Credits không có cơ quan hoặc quản trị viên trung tâm có thể sửa đổi dữ liệu.

Tốc độ xử lý giao dịch cao có thể thực hiện được nhờ thời gian ghi khối và giao dịch thấp.

Độ tin cậy lưu trữ được cung cấp bằng cách sao chép dữ liệu giữa một số lượng lớn các nút.

Đặc điểm blockchain

Lưu trữ thông tin trong mạng mà không cần quản lý tập trung

Lưu trữ thông tin trong blockchain với tính bất biến được đảm bảo

Lưu trữ thông tin với dữ liệu mã hóa mở hoặc cá nhân

Lưu trữ dữ liệu với quyền truy cập miễn phí hoặc giới hạn thông tin

Ưu điểm công nghệ

Chỉ dữ liệu được thêm vào blockchain mới chịu phí giao dịch một lần

Không cần bất kỳ quản lý lưu trữ nào

Dễ truy cập và khả năng tìm kiếm

Truy cập miễn phí vào thông tin được lưu trữ bất cứ lúc nào

Kiểm soát quyền truy cập thông tin của người dùng khác

Mạng lưới các nút với một kho lưu trữ được phân tán trên toàn thế giới

Ghi và đọc thông qua bất kỳ ứng dụng nào của người dùng

Tương tác với các dịch vụ của bên thứ ba bằng API / SDK

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP